Analysefase

Analysefase

In de analysefase nemen wij uw bedrijf, formule of merk uitgebreid onder de loep. Zijn uw uitingen nog wel actueel? Past uw assortiment in de huidige vraag van uw doelgroep?  Concurrentiepositie verbeteren of juist bewust in een niche.

 

  • Collectie / assortiment

Analyse van waarde- en stijlgroep en modeactualiteit ten aanzien van producten en productgroepen. Hierin wordt in overleg met de opdrachtgever een (volledige) productgroep geanalyseerd naar de achterliggende waarden, de stijlgroep waarin een product valt en het modeniveau van het product. Deze analyse wordt gebruikt als een nulmeting van een assortiment. Deze nulmeting geeft een helder overzicht van het stijlbereik en de actualiteitswaarde van het assortiment wat als uitgangspunt dient bij het collectioneren of actualiseren van een assortiment. Dit kan ook gedaan worden met de verpakkingen. Het kan zijn dat een assortiment actueler is dan de verpakking of andersom. Deze aspecten worden meegenomen in een nulmeting. Desgewenst kan een trendanalyse worden toegevoegd en een vertaling gemaakt worden naar het betreffende assortiment. Een nulmeting kan gedaan worden in een workshop met de verantwoordelijke inkoop.

 

  • Formule / merk

Quickscan van winkelformules en merken waarbij alle visuele uitingen binnen de formule of van het merk worden geanalyseerd op de waarde beleving, stijluiting en modeniveau. Een quicksan wordt gedaan om helder overzicht te krijgen van de consistentheid van een formule of merk. Ook kan bepaald worden welke onderdelen qua actualiteitswaarde moeten worden aangepast. Eventueel kunnen de concurrerende winkelformules of merken worden meegenomen om de positionering van de formule of het merk te verbeteren.